Menu Saphia

THỰC ĐƠN SAPHIA

KHAI VỊ, GỎI

 • RAU XÀO TỎI CÁC LOẠI (THEO MÙA)
 • RAU XÀO NẤM
 • RAU XÀO TÔM, BÒ
 • KHOAI LANG CHIÊN
 • BẮP CHIÊN BƠ
 • BẮP XÀO HÀNH
 • ĐẬU HŨ NON LƯỚT VÁN
 • NGŨ QUẢ HẤP CHẤM KHO QUẸT
 • KHOAI MÔN LỆ PHỐ
 • GỎI HOA CHUỐI 
 • GỎI XOÀI HẢI SẢN 
 • GỎI TÔM THÁI LAN
 • GỎI RAU CÀNG CUA TRỘN BÒ TRỨNG
 • GỎI SALAD CÁ HỘP
 • GỎI SALAD THỊT HỘP
 • GỎI SALAD CÁ HỒI
 • MĂNG TRÚC YÊN TỬ XÀO TỎI, XÀO BÒ
 • SAKÊ CHIÊN

HEO RỪNG (THUI RƠM)

 • HEO RNG LÒNG DỒI 
 • HEO HẤP SẢ
 • HEO XÀO LĂN, LÁ LỐT
 • HEO NƯỚNG RIỀNG MẺ
 • HEO HẤP GIẢ CHỒN
 • HEO NẤU RƯỢU MẬN
 • ĐẦU HEO 2 MÓN
 • HEO LÊN MÂM

CÁ HỒI, CÁ MÚ, CÁ DÌA

 • CÁ MÚ HẤP XÌ DẦU 
 • CÁ MÚ HẤP NGŨ LIÊU
 • CÁ MÚ 2 MÓN
 • CÁ MÚ 3 MÓN
 • CÁ MÚ SỐT GIẢ CẦY
 • CÁ HỒI NƯỚNG MUỐI ỚT 
 • CÁ HỒI SASHIMI (MÙ TẠT)
 • CÁ DÌA CHÁO HẠT SEN 

GÀ QUÊ

 • GÀ HẤP HÀNH 
 • GÀ XÉ BÓP RAU RĂM
 • GÀ RANG MUỐI
 • GÀ CHIÊN MẮM
 • GÀ NƯỚNG LÁ CHANH 
 • GÀ LẨU LÁ GIANG 
 • GÀ KHO NÉM, 
 • GÀ LÊN MÂM (4 MÓN) 

NGAN

 • DỒI NGAN
 • NGAN PHAY
 • NGAN NƯỚNG
 • NGAN XÁO MĂNG
 • NGAN HOONG 
 • NGAN LÊN MÂM

TÔM HÙM

 • TÔM HÙM HẤP GỪNG SẢ 
 • TÔM HÙM NƯỚNG MUỐI ỚT
 • TÔM HÙM SỐT ME
 • TÔM HÙM SASHIMI (MÙ TẠT)

TÔM SÚ

 • TÔM SÚ HẤP SẢ, HẤP BIA 
 • TÔM SÚ XÓC TỎI
 • TÔM SÚ NƯỚNG MUỐI ỚT
 • TÔM SÚ CHIÊN XÙ

TÔM THẺ

 • TÔM SUỐI HẤP GỪNG XẢ 
 • TÔM SUỐI NƯỚNG MỌI
 • TÔM SUỐI RANG MUỐI

DÊ BẢN

 • DÊ LÒNG XÀO ĐẮNG 
 • DÊ TÁI CHANH
 • DÊ XÀO LĂN
 • DÊ HẤP TÍA TÔ
 • DÊ NƯỚNG KHÚC
 • DÊ HOONG + BÁNH MỲ

NAI

 • NAI XÀO LÁ LỐT
 • NAI NƯỚNG KHÚC
 • NAI NHÚNG

MỰC CƠM

 • MỰC HẤP GỪNG 
 • MỰC CHIÊN MẮM
 • MỰC NƯỚNG SA TẾ
 • MỰC CHIÊN XÙ

 

MỰC ỐNG

 • MỰC HẤP GỪNG
 • MỰC CHIÊN MẮM
 • MỰC NƯỚNG SA TẾ
 • MỰC CHIÊN XÙ

VỊT TRỜI

 • VỊT HẤP NGUYÊN CON
 • VỊT NƯỚNG RIỀNG MẺ
 • VỊT TRỜI 2 MÓN
 • VỊT TRỜI 3 MÓN

BỒ CÂU

 • BỒ CÂU BẰM XÚC BÁNH ĐA 
 • BỒ CÂU RÔ TY
 • BỒ CÂU NƯỚNG
 • BỒ CÂU CHÁO HẠT SEN

 

NGHÊU, SÒ LỤA

 • NGHÊU,  HẤP XẢ 
 • NGHÊU, SÒ HẤP MỒNG TƠI
 • NGHÊU, SÒ HẤP THÁI
 • NGHÊU,  SỐT BƠ TỎI
 • NGHÊU, SÒ SỐT THÁI
 • NGHÊU, SÒ SỐT ME

HÀU

 • HÀU NƯỚNG MỠ HÀNH 
 • HÀU NƯỚNG PHOMAI
 • HÀU SASHIMI (MÙ TẠT)

CÁ CHÌNH

 • CÁ CHÌNH HẤP GỪNG 
 • CÁ CHÌNH NƯỚNG NGHỆ
 • CÁ CHÌNH NHÚNG MẺ
 • LẨU CÁ CHÌNH

CÁ LEO - CÁ LĂNG

 • CÁ LEO, CÁ LĂNG NƯỚNG NGHỆ 
 • CÁ LEO, CÁ LĂNG UM CHUA, CHUỐI
 • CÁ LEO, CÁ LĂNG NHÚNG MẺ 
 • LẨU CÁ LEO, CÁ LĂNG

BABA

 • BABA HẤP NGUYÊN CON
 • BABA 2 MÓN
 • BABA 3 MÓN

LẨU

 • LẨU HẢI SẢN
 • LẨU THẬP CẨM
 • LẨU HẢI SẢN THÁI
 • LẨU GÀ LÁ GIANG
 • LẨU CÁ MÚ
 • LẨU BABA
 • LẨU DÊ

CHÁO ĐẬU XANH HẠT SEN

 • CHÁO NGHÊU
 • CHÁO HÀU
 • CHÁO CHÀNG HƯƠNG
 • CHÁO CÁ DÌA
 • CHÁO CÁ MÚ
 • CHÁO 
 • CHÁO HẢI SẢN RONG BIỂN

CÁ MÁT

 • CÁ MÁT NƯỚNG MỌI 
 • CÁ MÁT CHIÊN GIÒN
 • CÁ MÁT HẤP RAU RĂM

CÁ THU

 • CÁ THU HẤP XÌ DẦU 
 • CÁ THU HẤP NGŨ LIÊU
 • CÁ THU NƯỚNG MUỐI ỚT
 • CÁ THU SỐT GIẢ CẦY

CÁ LÓC

 • CÁ LÓC NƯỚNG MỌI 
 • CÁ LÓC HẤP BẦU, BÍ ĐAO
 • CÁ LÓC RANG MUỐI
 • CÁ LÓC CHÁO RONG BIỂN

ỐC HƯƠNG

 • ỐC HƯƠNG HẤP XẢ 
 • ỐC HƯƠNG RANG MUỐI
 • ỐC HƯƠNG SỐT BƠ TỎI
 • ỐC HƯƠNG SỐT ME

SÒ CHÉN, SÒ LÔNG

 • SÒ CHÉN, SÒ LÔNG HẤP XẢ 
 • SÒ CHÉN, SÒ LÔNG NƯỚNG MỠ HÀNH
 • SÒ CHÉN, SÒ LÔNG SỐT BƠ TỎI

CHÀNG HƯƠNG

 • CHÀNG HƯƠNG RANG MUỐI CHANH 
 • CHÀNG HƯƠNG BÓP RAU RĂM
 • CHÀNG HƯƠNG NƯỚNG 
 • CHÀNG HƯƠNG XÀO XẢ ỚT
 • CHÀNG HƯƠNG CHÁO HẠT SEN 

CƠM CHIÊN

 • CƠM CHIÊN TỎI 
 • CƠM CHIÊN TRỨNG
 • CƠM CHIÊN HẢI SẢN
 • CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
 • CƠM CHIÊN THẬP CẨM 

MỲ XÀO, SÚP

 • MỲ XÀO RAU
 • MỲ XÀO BÒ
 • MỲ XÀO HẢI SẢN
 • MỲ XÀO THẬP CẨM
 • SÚP THẬP CẨM